home

 

Ron Muijzer

 • mens- en taalwetenschapper
 • beleidsvoorbereiding
 • visieontwikkeling
 • 40 jaar volwassenenonderwijs/mbo/hbo/vo
 • 25 jaar organiseren + begeleiden van filosofiecursussen
 • 25 jaar geheugencursussen, empowerment, zelfsturing, reflectie, intervisie

levert betaalbaar maatwerk in de vorm van

 • advies
 • redactie/correctie van teksten
 • cursussen
 • trainingen
 • lezingen
 • (persoonlijke) begeleiding

werkvormen en tarieven in overleg

uitgangspunten:

- aanbod gericht op dagelijkse praktijk

- geld mag geen obstakel zijn

Via deze link kunt u reacties lezen van buitenlandse cursisten over het aanbod op woensdagavond.