over mij

Ron Muijzer:

 • mens- en taalwetenschapper
 • beleidsvoorbereiding
 • visieontwikkeling
 • 45 jaar volwassenenonderwijs/mbo/hbo/vo
 • 35 jaar organiseren + begeleiden van filosofiecursussen
 • 30 jaar geheugencursussen, empowerment, zelfsturing, reflectie, intervisie

levert betaalbaar maatwerk in de vorm van:

 • advies
 • redactie/correctie van teksten
 • cursussen
 • trainingen
 • lezingen
 • (persoonlijke) begeleiding

Werkvormen en tarieven kunnen in overleg bepaald worden.

Uitgangspunten:

 • aanbod is gericht op dagelijkse praktijk
 • geld mag geen obstakel zijn