reacties

Aanbod: gespreksgroep over Nederlandse taal en cultuur voor hoog opgeleide anderstaligen

Plaats: een werkruimte van de Kurioskerk – Julianalaan 38 – Leeuwarden
Tijd: woensdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur
Kosten: €10,- per persoon per bijeenkomst

Cursisten over deze activiteit (mei 2013):

In deze les leer ik de Nederlandse taal op een gezellige manier.
Activiteiten, discussies, cultuur, en ook grammatica zijn onderwerpen van deze leuke groep.
(Laura)

Als je moeite hebt met de Nederlandse taal, met grammatica, spreken, luisteren en schrijven, heb je een oplossing: elke woensdagavond vindt in de Kurioskerk een goede les Nederlands plaats met taalwetenschapper Ron Muijzer.
(Márcia)

Tijdens onze lessen voeren we leuke gesprekken over verschillende onderwerpen, zoals geschiedenis, taal of cultuur. Onze superleraar Ron Muijzer probeert om ons zo veel mogelijk te corrigeren en helpt ons om meer verstand van grammatica te krijgen.
(Rand)

In deze les leren we praktische dingen over wat we meegemaakt hebben. We kunnen praten over woorden die we bij de bakker gehoord hebben, of over een verhaal van je buurman. We kunnen hier over allerlei dingen discussiëren: cultuur, taal, religie, geschiedenis, politiek.

De woensdagavondbijeenkomst is goed voor mensen die hun Nederlands willen verbeteren. Ikzelf krijg veel informatie van mijn klasgenoten die vragen stellen. Ik leer dan niet alleen over grammatica; ook informatie over cultuur en geschiedenis maakt de les boeiend.
(Thathit)

Het is meer dan een klassieke les in Nederlandse taal; het is ook een culturele les, waarin we allerlei dingen kunnen leren van elkaar over de Nederlandse samenleving en cultuur. We leren dingen die niet in het woordenboek staan, zoals uitdrukkingen. Elke les is leerzaam en boeiend, met mensen uit alle hoeken van de wereld.

In deze lessen geniet ik van de perfecte Nederlandse taal van Ron. Ron’s lessen zijn veel breder dan gewone taallessen. Via taal leren we over geschiedenis, filosofie, cultuur, en andersom. We verdiepen ons in historische achtergronden van verschillende begrippen. Het is een goede mogelijkheid voor je ontwikkeling na de routine van een werkdag. Ik vind het leuk om sommige dingen te weten die Nederlanders niet weten. De manier waarop Ron les geeft is heel leuk, met veel humor, en artistiek. Je kunt antwoord krijgen op elke vraag die ons leven betreft. Ron helpt ons om zo goed mogelijk te integreren in de Nederlandse samenleving.

In de les van Ron Muijzer krijgen we hulp bij de Nederlandse taal op een interactieve en leuke manier. Zijn brede didactiek van lesgeven maakt onze les gezellig en wij kunnen van hem veel leren.
(Débora)

Ik had nooit verwacht dat ik ooit eens in zo’n les zou leren hoe taal, cultuur en gedrag samenhangen. Daar kun je ook leren hoe taal, emoties en gevoelens in elkaar zitten. Boeken bevatten dit niet!
(Marcos)

Elke woensdag is het bij Ron en de leerlingen een avontuur rond de wereld van taal en kennis … maar wel in het Nederlands.
(Ione)