CV

Persoonlijke gegevens:

naam: Ron Muijzer (drs. R.F.)

adres: De Tange 5 – 9155 AL Raard

mobiel: 06 – 33 78 18 23

e-mailadres: ronmuijzer@yahoo.com

geboren: 18 december 1952 te Rotterdam

Opleidingen/cursussen:

1965
gymnasium α in Breda en Nijmegen (diploma 1971)

1971
studie culturele antropologie te Nijmegen (doctoraal 1976)
specialisaties: psychologie/psychiatrie, taalwetenschap

1990
cursus uitgeverij (diploma)

1990 tot 1992
opleiding leerlingbegeleiding/decanaat (diploma)

1993
opleiding docent Nederlands als Tweede Taal (certificaat)

vanaf 1993
EHBO (diploma) BHV (certificaten)

vanaf 1995
cursussen intervisiebegeleiding, interculturele communicatie, rapportage, budgettering,
informatica, toetsing en beoordeling, et cetera

Werkervaring:

tot 1976
student-assistent Universiteit Nijmegen – parttime docent/trainer

1976 tot 1977
sociotherapeut kinderpsychiatrie Academisch ziekenhuis Nijmegen

1977 tot 1978
beleidsmedewerker gezinsbeleid Ministerie van CRM Rijswijk

1978 tot 1990
docent psychologie/maatschappijleer – stafdocent stagebegeleiding en leerplanontwikkeling hbo Leeuwarden

1990 tot 2019
docent/trajectbegeleider mbo Friesland (m.n. volwasseneneducatie anderstaligen) – vanaf 2006 tot en met 2015 lid MR/OR

Freelance / vrijwilligerswerk:

1973 tot 1978
freelance onderzoeker voor o.a. internationale vakbonden, voedsel- en milieuorganisaties

1990 tot 2000
coördinator/trainer thuishulp Leeuwarden

1990 tot 1994
voorzitter Vluchtelingenwerk Leeuwarden

1992 tot 2016
bestuursfuncties Humanistisch Verbond Leeuwarden (vanaf 2000: voorzitter HV-Friesland)

vanaf 1992
organisator en begeleider filosofiecursussen – begeleider/trainer van groepen op gebieden als
tolerantie, zorg, normen en waarden, levenskunst, zelfsturing

2004 tot 2012
lid cliëntenraad Dongeradeel (minima)

2004 tot 2011
penningmeester activiteitencommissie Raard/Foudgum/Bornwird

vanaf 2011
eigen bedrijf

vanaf 2017
docent Filosofie (Volksuniversiteit + Vrije Academie)

Hobby’s:

– auto- en motortechniek

– elektrotechniek

– reizen

– muziek

Talen:
Ik beheers de moderne talen, inclusief Spaans, op een redelijk niveau en versta Fries.