filosofieboekjes

In de serie “Filosofie voor een breed publiek” zijn op dit moment (voorjaar 2021) de volgende boekjes verkrijgbaar:

Boekje Ia en Ib algemene thema’s uit de filosofie
Boekje IIa en IIb autonomie
Boekje IIIa en IIIb zingeving
Boekje IVa en IVb vooruitgang
Boekje Va en Vb de mens: geest en materie
Boekje VIa en VIb denkramen
Boekje VIIa en VIIb levensstijlen
Boekje VIIIa en VIIIb levenskunst
Boekje IXa en IXb wat maakt het leven de moeite waard?
Boekje Xa en Xb gevoel en verstand
Boekje XIa en XIb geloof, hoop en …
Boekje XIIa en XIIb het menselijk (on)vermogen
Boekje XIIIa en XIIIb deugend en ondeugend
Boekje XIVa en XIVb de paradox van kracht en kwetsbaarheid
Boekje XVa en XVb moderne levens lopen niet vanzelf
Boekje XVIa en XVIb de kunst van het kiezen
Boekje XVIIa en XVIIb goed ouder worden
Boekje XVIIIa en XVIIIb ken u zelf
Boekje XIXa en XIXb de ziel en het zelf
Boekje XXa en XXb mijn leven als kunstwerk
Boekje XXIa en XXIb burgerschap en vrijheid
Boekje XXIIa en XXIIb veerkracht
Boekje XXIIIa en XXIIIb leeftijd
Boekje XXIVa en XXIVb mens en dier
Boekje XXVa en XXVb grenzen
Boekje XXVIa, b en c waarheid en verbeelding
Boekje XXVIIa en XXVIIb moraal
Boekje XXVIIIa gelijk
Boekje XXIXa en b zeker weten?

Elk deel apart kost €5,25 (€2,25 voor het boekje en €3,- porto). Een “paar” (a+b) kost €8,50 (€4,50 voor de boekjes en €4,- porto).

Vanaf de 28e serie is de prijs van een boekje verhoogd naar €3,-

Wanneer u de serie van 58 boekjes in één keer bestelt kost dit €139,75 (€132,75 voor de boekjes en €7,- porto).

U kunt de boekjes bestellen door overmaking van het betreffende bedrag (met vermelding van het nummer van het gewenste boekje) op banknummer NL16 TRIO 0198 3836 65 t.n.v. het Humanistisch Verbond Fryslân.
Bij bestelling per bank uw naam + adres vermelden!